Home

Bronstverschijnselen varken

Ook zonder kunstmatige inseminatie kunnen varkens zorgen voor hun nageslacht. Zo'n 42 uur na de eerste bronstverschijnselen volgt de eisprong. Het beste tijdstip voor een dekking is 12 tot 24 uur voor de eisprong. Een zeug is 3 maanden, 3 weken en 3 dagen drachtig. Dit is in totaal 115 dagen. Een zeug mag opnieuw gedekt worden,. Koeien worden geslachtsrijp als ze zo'n 8 maanden tot een jaar oud zijn. Vanaf dat moment worden ze om de drie weken vruchtbaar ('tochtig'). De eisprong van één of enkele eitjes vindt aan het eind van deze periode (bronst of oestrus genoemd) plaats De symptomen van de tochtigheid worden niet alleen tochtigheidsverschijnselen genoemd maar ook tochtverschijnselen, tochtigheidssignalen, tochtsignalen, bronstsymptomen, bronstverschijnselen en bronstsignalen. Betrouwbare Symptomen Het meest betrouwbare symptoom van de tochtigheid is wanneer ze door een stier of een andere koe wordt besprongen De bronsttijd of het paarseizoen (oestrus) is een periode waarin dieren een drang hebben om te paren.Dit wordt veroorzaakt door hormonale veranderingen in het lichaam van het dier. De bronsttijd van een diersoort begint met het vruchtbaar worden van het wijfje. Het mannetje reageert hierop. Bij zowel mannelijke als vrouwelijke dieren zijn tijdens de bronsttijd vaak veranderingen in gedrag. 1.2 Bronstverschijnselen 12 1.3 Stimulering van de bronst 14 1.4 Paring 16 1.5 Afsluiting 24 2 Dracht en broedproces 25 2.1 Dracht vaststellen 25 2.2 De lengte van de dracht 30 2.3 De embryonale ontwikkeling 31 2.4 De optimale omgeving en verzorging 32 2.5 Drachtigheid voorkomen 34 2.6 Afsluiting 35 3 Geboorte en geboortezorg 3

bronstverschijnselen wel aanwezig zijn. 9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING Geen. 10. WACHTTERMIJNEN Rund, paard, varken en konijn: (Orgaan)vlees: nul dagen. Rund: Melk: nul dagen. 11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN Bewaren beneden 25 °C. Beschermen tegen bevriezing. Beschermen tegen licht. Houdbaarheid na aanprikken van de. Het (tamme) varken (Sus scrofa domesticus, Sus domesticus) is een zoogdier uit de familie der varkens (Suidae).In 1777 publiceerde Johann Christian Polycarp Erxleben de wetenschappelijke naam Sus domesticus voor het gedomesticeerde varken, als de naam voor een soort. Veel auteurs beschouwen het tamme varken echter als een gedomesticeerd wild zwijn (Sus scrofa Linnaeus, 1758) en benoemen het. Het wild zwijn (Sus scrofa), everzwijn of kortweg ever, is een zoogdier uit de familie van de varkens (Suidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus. Het wild zwijn heeft van de varkens van de Oude Wereld het grootste verspreidingsgebied, en komt in grote delen van Europa, Azië en Noord-Afrika voor Heeft een varkensbedrijf of houdt u varkens voor de hobby? Dan houdt u zich aan de regels om het welzijn van varkens te verbeteren. Er zijn bijvoorbeeld regels voor de huisvesting van varkens in groepen, roostervloeren van stallen, speelmateriaal en dag- en nachtritmes.Zorg dat u zich naast deze regels altijd houdt aan de algemene regels voor huisvesting en verzorging van dieren 'Varkens gezond houden'. Naast basisbegrippen rond ziekte en gezondheid, ademhalingsaandoeningen, spijsverteringsaandoeningen, poot- en klauwaandoeningen en ziektebeheersing in de praktijk, kwamen ook vruchtbaarheidsproblemen aan bod. De overige thema's zijn behandeld in de brochure 60 van deze reeks: Aandoeningen bij varkens

Voortplanting Varkensinfo

Sommige dieren zijn al vanaf 3 maanden geslachtsrijp, meestal ligt dit moment tussen de 4 en de 6 maanden. De bronst bij schapen duurt doorgaans van augustus tot december. Oooien zijn in die periode 17 tot 20 dagen dekrijp. Sommige rassen kunnen drie keer aflammeren in twee jaar. Bij deze rassen duurt de bronst lang en is niet van het seizoen afhankelijk Een varken is vanaf 7 maanden fokrijp en eens in de 3 weken berig. Ze kan dan gedekt worden door een beer. Een beer is vanaf 8 maanden fokrijp. De cyclusduur is gemiddeld 21 dagen. De zeug is dan ongeveer 2 tot 3 dagen berig. In deze tijd moet ze dus gaan paren, wil je biggetjes krijgen

Tochtigheid bij koeien Levende Hav

Lees op LICG.nl alles over het houden van varkens. Varkens zijn intelligente groepsdieren die veel ruimte nodig hebben. Je moet in de natuurlijke behoeften van deze dieren kunnen voorzien. Hou er rekening mee dat volwassen dieren behoorlijk groot kunnen worden Antwoord van Anicure Dierenziekenhuis Drechtstreek locatie Stadspolders . Teven worden 1-2x per jaar loops. Zij gaan dan (meestal) eerst wat bloed verliezen via de vulva Varkensvlees is het vlees van een varken. Varkens worden gehouden voor het vlees op varkenshouderijen. Het zijn zoogdieren die worden gerekend tot de omnivoren. Varkens eten dus planten én dieren eten. Varkensvlees is rood vlees, net als het vlees van rund, geit en schaap. Wit vlees is vlees van gevogelte

Fokkerij-Tochtighei

 1. Vooral geiten vertonen in het najaar gedrag dat wijst op bronstigheid. De dieren zijn 'bokkig', 'spelig', 'rits' of 'runs', vertonen onrustig gedrag, kwispelen en mekkeren veel. Tijd om met de geit naar de bok te gaan
 2. Hieronder vind je een overzicht van de ziektes die je kunt krijgen van een dier
 3. In het voorjaar zie je veel lammetjes vrolijk in de weide rondspringen. De draagtijd van een schaap ligt rond de 147 dagen. De meeste dekkingen vinden dus plaats in de periode van oktober tot en met december
 4. Een vleesvarken is een varken dat gehouden wordt door een varkenshouder voor de productie van varkensvlees. 90% van de varkens in Nederland wordt gehouden in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel.In Nederland werden in 2010 ruim 12 miljoen varkens gehouden, waarvan bijna 6 miljoen vleesvarkens.Het grootschalig grootbrengen van vleesvarkens wordt gerekend tot de bio.

Bronsttijd - Wikipedi

 1. atie (ook een varken heeft een cyclus) duidelijk wordt door het uitblijven van bronstverschijnselen na contact met de beer en bevestigd wordt door een echografie, verhuist ze naar de drachtstal en uiteindelijk naar de kraamstal
 2. Een varken is vanaf 7 maanden fokrijp en eens in de 3 weken berig (bronstig), dit wil zeggen dat ze dan gedekt kan worden door een beer. Een beer is vanaf 8 maanden fokrijp. De cyclusduur is gemiddeld 21 dagen. In deze tijd moet er dus gepaard worden indien het de bedoeling is dat er biggetjes komen
 3. Paarden zijn al op een leeftijd van circa een jaar geslachtsrijp. Vanaf die leeftijd kunnen hengstveulens hun moeders en vrouwelijke kuddegenoten dekken. Ze moeten dan dus uit elkaar worden gehaald. Het is voor de ontwikkeling van een merrie niet verstandig om haar vóór het derde jaar te laten dekken.Merries zijn vruchtbaar als ze hengstig zijn, en dan vooral in de laatste twee dagen van hun.
 4. Het varken is in de loop van de tijd door fokkerij veranderd. Aan de hand van hun eigen behoeften en eisen hebben mensen dieren geselecteerd en de dieren gericht met elkaar laten paren. Door deze fokkerij werd het varken aanvankelijk omgebouwd tot een dier dat, De bronstverschijnselen zijn gemiddeld 18 uur.

Een krolse kat is vaak al snel te herkennen. Seksueel gedrag begint in de puberteit wanneer bij poezen de eierstokken eitjes en bij katers zaadcellen gaan produceren Om te beoordelen of een bedrijf in aanmerking komt voor de kwalificatie 'vijfsterren-varkensboer' gaan we altijd op dezelfde manier tewerk. Eerst sturen we het bedrijf een vragenlijst; als uit de antwoorden blijkt dat het bedrijf waarschijnlijk voldoet aan de criteria voor vijf sterren, brengen we het een bezoek. Daarna wordt al dan niet de kwalificatie toegekend Met 'loopsheid' wordt de periode aangeduid waarin het lichaam van de teef zich voorbereidt om gedekt te kunnen worden. De hormoonspiegels veranderen, waardoor er lichamelijke veranderingen en ook gedragsveranderingen ontstaan

Bij het wijfje liggen de geslachtsorganen in de buikholte. De eierstokken (ovaria) produceren eicellen. De eicel groeit en komt tot rijping in een blaasje, dat met vloeistof gevuld is, de zgn. follikel van de Graaf. Hier wordt ook het oestrogeenhormoon gevormd, dat de bronstverschijnselen reguleert 1 BIJSLUITER ENZAPROST 5mg/ml oplossing voor injectie voor rund en varken 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND Registratiehouder: CEVA Santé Animale N.V. Metrologielaan Brussel België Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte: CEVA SANTE ANIMALE 10 avenue de la Ballastière LIBOURNE. P aardenkunnen vanaf een leeftijd van ongeveer 10 maanden geslachtsrijp zijn. Om ongewenste dracht te voorkomen is het dus verstandig merries en hengsten vroeg apart te huisvesten. De meeste jonge merries die bestemd zijn voor de fokkerij worden op driejarige leeftijd gedekt Contact met de beer bevordert de berigheid, het begin van de stimulatie, Hoe meer hij stinkt, schuimbekt en kwijlt, hoe beter het is. Tocht en een te lage of te hoge temperatuur is niet bevorderlijk voor de berigheid. Wel bevorderlijk is licht, evenals goede voeding. Zo'n 42 uur na de eerste bronstverschijnselen volgt de eisprong Zeugen observeren op bronstverschijnselen, vooral tussen dag 18 en 22. Tussen dag 14 en 21 de vulva controleren op kleverigheid. Daarna wordt de vulva op afscheiding gecontroleerd. De zeugen testen tussen dag 23 tot 35, bijvoorbeeld met echografie; Positieve zeugen blijven in de groep. Negatieve zeugen worden weer terug naar de dek afdeling.

zonder bronstverschijnselen. Hierna volgt een normale cyclus met bronst en eisprong op 23-25 dagen na de introductie van de ram Gebruik van het ram effect 17 dagen voor de start van de inseminatieperiode vermindert het risico van inseminatie bij een eisprong na een korte cyclus film tochtwaarneming film varken. Bronstverschijnselen bij de koe. Nabronst. Koe blijft niet meer staan. Helder slijm uit de kling . 50% bloedt af. De bronst in beeld (varken, pag. 24) Attentie: kleur /zwelling kling (afnemend) video dekbeugel. Bronst, berigheid, ins.periode enRESULTATEN

bronstcyclus, bronstduur, bronstverschijnselen; evt. kunstmatig beïnvloeden van de bronst; verloop dekking / KI. vaststellen dracht. De foto's moeten worden voorzien van korte stukjes tekst! Maak een instructiekaart waarin je aantoont welke maatregelen getroffen moeten worden bij het creëren van optimale omstandigheden voor bevruchting Wanneer een zeug berig of bronstig is, vertoont ze een 'sta-reflex'. Ze blijft stoïncijns staan wanneer je je hand op haar rug of haar achterste legt. Zo'n 18 tot 30 uur na de eerste bronstverschijnselen is het beste moment voor een dekking of inseminatie Beste Groene Os, Ik heb een vraag over mijn mini shet Josje. Josje is de leukste pony van stal maar heeft helaas af en toe koliek. Ze krijgt onbeperkt hooi, loopt een halve dag op de wei, krijgt 2x per dag een handje super fit broxxx van Metazoa en verder niets maar zonder bronstverschijnselen. 3. Inductie van abortus tot dag 120 van de dracht 4. Inductie van de partus. 5. Als hulpmiddel bij de behandeling van chronische metritis en pyometra, in gevallen waar een functioneel of persisterend corpus luteum bestaat. Varken: 1. Inductie van de partus vanaf dag 111 van de dracht. 2 Heteren - Varkenshoudersvakbond NVV blijft zich hard maken voor het afschaffen van de eis dat zeugen al vier dagen na inseminatie in groepshuisvesting gehouden moeten worden. Dat meldt Wyno Zwanenburg na de landelijke bestuursvergadering van donderdagavond

Niettemin later optredende bronstverschijnselen, bewijs dat de vrucht in haar beginstadium is uitgedreven, worden aangeduid met de naam opbreken. Naderhand, bij abortus, verwerpen, Hai het zov'l heer op z'n kin as 'n varken op z'n klink. 6 Bij oudere dieren komen de banden nooit geheel terug Een groot deel van het succes in het aflammerseizoen wordt al bepaald in het dekseizoen. Hoe laat u het dekseizoen zo goed mogelijk verlopen? Door Maurits Bosgoed, dierenarts bij DAP Vaassen Voor jonge varkens kan slechts een klein gedeelte van het rantsoen uit rogge bestaan. Gewoonlijk wordt niet meer dan 10 à 15 % ver ­ werkt, omdat sterke optreden van bronstverschijnselen bij de dieren die de grootste hoeveelheid rogge ontvingen (2/3 rogge en V» gerst) Er is enige kennis nodig van de cyclus van de teef om een goed begrip te krijgen van de behandelingsadviezen door Dierenziekenhuis Rotterdam. Maak een afspraak voor het juiste advie

Algemene en bijzondere informatie over cavia's. Beer dekt zeug overal Als de beer heel opgewonden is of als het de eerste keer is dat hij bij een zeug zit of hij sinds lang weer bij een zeug zit, kan hij de zeug overal dekken: op haar kop, op haar zij, half op haar en op alle mogelijke andere plekken Inleiding Om schapen buiten het seizoen bronstig te krijgen kan gebruik gemaakt worden van een hormoonbehandeling met een vaginaal sponsje en een hormooninjectie. Soms wordt ook voor deze methode gekozen om de spreiding in het aflammeren te beperken. De resultaten van de hormoonbehandeling zijn uiteenlopend en variëren globaal tussen 60 en 95% dracht. Flushen 2-3 De geboorte van een lam In mei zijn de weilanden weer vol met lammetjes. De meeste schapen krijgen één á twee lammeren. Niet alle lammetjes komen zonder hulp ter wereld Flushing houdt dat de schapen tot 2-3 weken voor de start van het dekseizoen op schrale weides gehouden worden. Vervolgens worden de dieren omgeweid naar een betere weide waardoor ze iets in conditie toenemen

bronstverschijnselen en de relatie daarmee tot het ovulatiemoment tussen zeugen onderling, maar ook tussen bedrijven behoorlijk kan verschillen. Eenmaal insemineren op een verkeerd moment gedurende de bronst is ongunstig voor de produktie. Zo resulteert een enkel-voudige inseminatie die in het laatste kwart van de inseminatorperiode uitgevoer Dekking en dracht van schapen Rond mei staan er altijd weer een hoop lammetjes in de weilanden waar veel mensen van opvrolijken, maar hoe gaat nu eigenlijk het dekproces bij een schaap

Varken (tam) - Wikipedi

dat bronstverschijnselen wel aanwezig zijn. 4.10 Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota) Bij varkens is de verwachting dat bij de meerderheid van de dieren de ovulatie ongeveer 38 tot 44 uur na de busereline injectie zal beginnen bronst bronst zelfst.naamw. dierkunde seksualiteit paardrift van dieren Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'bronst ' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met bronst: bronstig bronstijd br.. Voorbereiding geboortestage Klimaat (temperatuur, RV, tocht voorkomen, isolatie, ventilatie etc.) Voldoende ruimte Goede toegankelijkheid Groepen en kraamhokken Geen gladde vloer Geen scherpe randen / uitstekende delen Voedersysteem (automaat, voerhek) Voer- en drinkbakken Huisvesting Weide: Afrastering van goede kwaliteit Schuilgelegenheid Aantal dieren vs omvang perceel Voer- en drinkbakken. Wil je meer weten over de Nederlandse melk geit. In dit artikel lees je over de voortplanting, afkomst en wordt er geschreven over geitenmelk

Wild zwijn - Wikipedi

 1. Loopsheid en bronst Het moertje (de vrouwtjes fret) wordt loops tegen de tijd dat ze gedekt kan gaan worden. In deze periode is ze extra vatbaar voor infecties en te veel bloedverlies kan tot bloedarmoede leiden
 2. eren bij tweede of derde bronst (idealiter op een leeftijd van 240 à 260 dagen en een gewicht van 160 kg). Flushen België slachtte meer varkens, maar
 3. De hond (Canis lupus familiaris) is een roofdier uit de familie van de hondachtigen (Canidae), en een gedomestificeerde ondersoort van de wolf.De wetenschappelijke naam ervan werd in 1758 als Canis familiaris gepubliceerd door Carl Linnaeus. De hond komt op alle continenten voor, meestal in gezelschap van de mens. Al sinds duizenden jaren wordt de hond door mensen gebruikt, bijvoorbeeld bij de.
 4. Konijnen zijn al jong vruchtbaar. Dierenarts Willeke vertelt hoe je zwangerschap kunt herkennen, hoe lang de draagtijd van een konijn is en over de voordelen van castreren
 5. geslachtsapparaat geslachtsapparaat zelfst.naamw. [biologie] [seksualiteit] het geheel van de geslachtsorganen Voorbeeld: `Een extra risico van dekbeer|beren (mannelijk varken) is het direct overdragen van infecties van het geslachtsapparaat!! ` Bron: Wikiwoordenboek - geslachtsapparaat
 6. bronst bronstverschijnselen varkensteelt voorbronst echte bronst nabronst schapenteelt dagen onrustig schaamlippen rood en gezwollen weinig tot geen slijm 60
 7. Alles over de aanschaf, verzorging, gedrag, huisvesting, ziekten en voeding van het konijn. Lees meer over deze dieren in de LICG huisdierenbijsluite

Bij varkens bepaalt ook het samenspel tussen het Extension, Dat moment wordt meestal aangegeven in het aantal uren dat verstreken is na het zien van de eerste bronstverschijnselen. Bij de meeste diersoorten zien we bronstkenmerken, zoals onrustig gedrag, springen en vaak urineren veeteelt basisbegrippen veeteelt in brede zin dierlijke productie van voedsel (melk, vlees, eieren, vis, insecten) arbeid (trekkracht) kleding (wol, leder Foreign Title : Toepassing van oestrogeen hormoon (foragynol) voor het onderdrukken van de bronstverschijnselen bij varkens tijdens de mestperiode. Author(s) : Hofstra, S. T. Author Affiliation : Inst. Mod. Veevoeding., Inst Mod Veevoeding voorbeeldvragen morfologie (voortplanting) leg de algemene oestrale cyclus uit aan de hand van een schema en pas toe op diersoorten. de functie van he Rund, paard varken: Oestrogenen worden gebruikt bij het opwekken van bronstverschijnselen bij paard, varken, schaap en geit. Er zijn diverse andere, niet goed onderbouwde, indicaties. Toediening van oestrogenen als groeibevorderaar is in de Europese Unie niet toegestaan

Welzijnseisen voor varkens RVO

De kat is een zoogdier uit de familie van de katachtigen dat veel als huisdier wordt gehouden.. Kat is een verzamelnaam. Een verzamelnaam betekent: Een kat. Dan kan het een poes of kater zijn. Een poes is een vrouwtje en een kater is een mannetje varken:berig. Geef aan uit welke 5 fasen de voortplantingscyclus van de kat bestaat. Geef daarbij ook aan hoe lang elke fase gemiddeld duurt. Bij de poes bestaan 5 verschillende fasen: anoestrus, pro-oestrus, oestrus, dioestrus en postoestrus Bronst - De op bepaalde tijden bij vrouwel. dieren optredende neiging tot de paring. Buiten dezen bronsttijd willen de vrouwelijke dieren de paring niet toelaten. De b. hangt samen met de bersting van een of meer Graaf'sche blaasjes in de eierstokken en het vrijkomen van een of meer rijpe eitjes, die nu geleid worden naar de baarmoeder, door de eileiders maar zonder bronstverschijnselen. 3. Inductie van abortus tot dag 120 van de dracht. 4. Inductie van de partus. 5. Als hulpmiddel bij de behandeling van chronische metritis en pyometra, in gevallen waar een. functioneel of persisterend corpus luteum bestaat. Varken: 1. Inductie van de partus vanaf dag 111 van de dracht. 2 Meestal wordt de bronstcyclus van de geit door de aanwezigheid van een bok versneld doorlopen. Ze zijn sneller bronstig, dus hoeft u uw geitje nooit lang te missen. Sommige geiten daarentegen reageren zo heftig op de plotselinge aanwezigheid van de bok dat ze al na een dag bronstverschijnselen vertonen

Voortplanten van schapen Levende Hav

Dit geeft de pendel dan al van te voren aan in de derde week. Dus verscherpte controle bij de koe op bronst verschijnselen en opnieuw laten insemineren. Nu zijn er koeien die moeilijk hun bronst laten waarnemen. Als ze dan geïnsemineerd zijn en er zijn geen bronstverschijnselen waar te nemen zou men denken dat de koe mogelijk drachtig zou zijn Hierbij wordt gelet op bronstverschijnselen. Doel is immers om te insemineren bij tweede of derde bronst (idealiter op een leeftijd van 240 à 260 dagen en een gewicht van 160 kg). Flushe Verloskunde konijn Klas 4.3DP Schooljaar 2013-2014. GepubliceerdAnke Bosman Laatst gewijzigd meer dan 4 jaar gelede

Voortplanting - Varkens fokke

veeteelt samenvatting wat is veeteelt veeteelt in brede zin: productie van: veeteelt in nauwe zin fokkerij veeverbetering selectie en veredeling hoe dierlijk Chantal Deknudt (Voeders Decadt) wees op de meest recente trefdag van de VarkensAcademie op het grote belang van goed zeugendekmanagement. In de verdere tekst wordt deze cruciale periode ingedeeld in (1) de periode vóór het spenen, (2) spenen, (3) Interval spenen-insemineren, (4) insemineren en (5) na het insemineren Varkens hebben een substraat (bijvoorbeeld stro) tot hun beschikking als activiteits- en ligmateriaal. Ze worden zo veel mogelijk gevoer d met bij- en afvalproducten uit de human 2 GROEN conceptsyllabus centraal eamen 2017 t.b.v. pilot Inhoud Voorwoord 3 Kern 4 Profieldelen 6 1 Profielmodule Groene productie 6 P/GR/1.1 eigentijds en duurzaam ondernemen in de groene sector, rekening houdend met omgevingsfactoren 6 P/GR/1.2 plantaardige producten vermeerderen, gewassen / planten telen en oogsten en hiervoo gangbare technologie gebruiken 9 P/GR/1.3 dieren houden voor.

licg.nl - Varken

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 46, 1934, no 561, 1934 van 1934-06 (pag. 44) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n Op harde, gladde vloeren zullen koeien gemakkelijk uitglijden (Webb en Nilsson, 1983), en om dit te vermijden zullen de dieren minder bronstverschijnselen vertonen

 • Webdings smiley.
 • Wadlopen noordholland.
 • Groningen Frailty Indicator validiteit.
 • Frank Lampard height.
 • SolidBric.
 • Glutenvrij webshop.
 • Hoogtekaart Limburg.
 • West Memphis Three victims.
 • Hélène Thuis.
 • Beste CBD olie.
 • Alternatief ziekenhuisdieet.
 • Woorden begint met k 5 letters.
 • Ford Focus ST stoelen.
 • Diemerplein 170.
 • Jeremy Clarkson Vermogen.
 • Needle seattle price.
 • SuperCarlinBrothers Pixar.
 • Rapid Wien champions League.
 • Kruidvat luiers 4 Midpack.
 • Cochem Markt.
 • Ontwikkeld Engels.
 • Anale trombose.
 • Telenet instellingen.
 • Kozijn zelf samenstellen.
 • Camping Solcio Zoover.
 • Luminaal betekenis.
 • Stem Koning Louie Jungle Book Nederlands.
 • Sloep huren met korting.
 • Marvel series Disney release dates.
 • Spurieuze correlatie betekenis.
 • Delta tv pakket.
 • Beste document scanner.
 • Treinabonnement zone Brussel.
 • Maatregelen Engeland.
 • Fashion by Amber.
 • Hoogopgaand klysma via stoma.
 • Geloof in jezelf Samantha songtekst.
 • Onderzoeksmethoden en technieken.
 • Geheugen computer.
 • Gasbuik cavia.
 • Samsung fotocamera met wifi.