Home

Pylorushypertrofie oorzaak

Pylorushypertrofie - Simpto

Oorzaak pylorushypertrofie Het is een aangeboren aandoening waarvan niet precies bekend is waarom het bij sommige baby's wel optreedt en bij andere niet. Wel is bekend dat de aandoening in sommige families voorkomt. In die gevallen is er dus waarschijnlijk sprake van een erfelijke aanleg voor het krijgen van de aandoening Een pylorushypertrofie is een verdikking van de spier bij de uitgang van de maag. Door deze verdikking gaat de voeding moeilijker van de maag naar de twaalfvingerige darm. Hierdoor gaat uw kind spugen Een te nauwe maaguitgang komt door een verdikking van de spier bij de uitgang van de maag. Deze verdikking belemmert de doorgang van voeding van de maag naar de twaalfvingerige darm (zie afbeelding). Hierdoor stapelt de voeding zich op in de maag, waardoor uw kind moet spugen. De oorzaak van het verdikken van deze spier is niet bekend Pylorusstenose of pylorushypertrofie is een aandoening die we zien bij kleine babys. Vanaf een leeftijd van drie of vier weken gaan zij braken, na de voeding. Eerst een beetje, maar na verloop van tijd na iedere voeding. En niet zomaar braken: de voeding wordt met een boog uitgespuwd (we noemen dat projectiel braken) Pylorushypertrofie is een multifactoriële aandoening. Er zijn meerdere erfelijke factoren beschreven die het risico op pylorushypertrofie beïnvloeden. Ook omgevingsfactoren spelen een rol. Pylorushypertrofie kan bijvoorbeeld optreden na orale toediening van erytromycine bij neonaten

Baby met pylorushypertrofie - Radboudum

 1. Pylorushypertrofie (ook wel pylorusstenose) is een aandoening die vooral voorkomt bij jongetjes van ongeveer 2 tot 6 weken oud, hoewel ook meisjes het wel eens hebben/krijgen.. Het normale maagledigingsproces is verstoord doordat de maagportier (pylorus) niet goed, of niet op het juiste moment opengaat zodat de druk in de maag oploopt en de maaginhoud krachtig weer uit de mond spuit.
 2. De precieze oorzaak is nog niet bekend, maar we weten wel dat pylorushypertrofie vaker bij jongens dan bij meisjes voorkomt en de ziekte vaker bij meerdere familieleden is opgetreden. Onderzoek. Om de diagnose pylorushypertrofie te bevestigen maken we meestal een echo van de buik
 3. Pylorushypertrofie is een aandoening die bij 2-3 op de duizend zuigelingen voorkomt en dan vaker bij jongens voorkomt dan bij meisjes(4:1). Klinische presentatie. Anamnese: Uiting in vierde tot zesde levensweek na de geboorte; Steeds meer en krachtiger spugen - projectielbraken
 4. Pylorushypertrofie komt bij jongens 4 keer zo vaak voor als bij meisjes. Meestal manifesteert het ziektebeeld zich in de 3e tot 6e week na de geboorte. De traditionele behandeling van pylorushypertrofie is de extramucosale pyloromyotomie, die voor het eerst werd uitgevoerd door Fredet in 1907.1 Fredet voerde deze techniek met hechting uit

Pylorushypertrofie is een aangeboren afwijking van de pylorus. Deze spier in de uitgang van de maag is dan verdikt. Dit belemmert de doorgang van voedsel van de maag naar de twaalfvingerige darm. Pylorushypertrofie is een veelvoorkomende oorzaak van braken bij zuigelingen Pylorushypertrofie treedt op bij twee tot drie op de duizend zuigelingen. De symptomen beginnen meestal enkele weken na de geboorte. Hoe de afwijking ontstaat, is niet bekend. Wel is bekend dat de afwijking meer bij jongens dan bij meisjes voorkomt en vaker in bepaalde families

Hoe herken je een pylorushypertrofie?Hoe wordt een pylorushypertrofie behandeld? Hoe wordt een pylorushypertrofie geopereerd? Ter hoogte van de uitgang van de maag is de spierlaag meer ontwikkeld: zo kan de doorgang van voeding naar de maag gecontroleerd verlopen. Wanneer deze spierlaag té dik wordt en zo de maag permanent afsluit, ontstaat een pylorushypertrofie Slokdarmzweren (ulcus): Oorzaken, symptomen en behandeling Slokdarmzweren (ulcus van de slokdarm) komen voor aan de binnenkant van de slokdarm, en zijn een beschadiging van het sl Maagzweer; symptomen, diagnose, behandeling, tips en advies Van een maagzweer is sprake als het slijmvlies van de maag of de twaalfvingerige darm beschadigd is, waardoor het (zure De uiteindelijke oorzaak hiervoor is de vrij algemeen voorkomende middenrifbreuk, In 1989 ben ik geopereerd aan de maag i.v.m. een vernauwing aan de sluitspier van maag naar de darmen een zogeheten pylorushypertrofie / pylorusstenose. Daarbij heeft er een maagverminderende ingreep plaatsgevonden Oorzaken pylorusstenose Erfelijke factoren lijken een rol te spelen. In sommige families komt het vaker voor. Soms heeft de vader of een broertje ook een pylorusstenose gehad De meest voorkomende oorzaak van een verstoorde darmpassage zijn een zichtbare obstructie van de darm door bijvoorbeeld een vernauwing of afknikken van de darm (mechanische ileus) of een obstructie van de darminhoud doordat de darmbeweging vertraagd of afwezig is (paralytische ileus), bijvoorbeeld na een grote buikoperatie

Bijwerkingen van geneesmiddelen, hormonale anticonceptiva of een spiraal zijn de oorzaak van bloedverlies bij respectievelijk 5, 4 en 1% van de vrouwen. Intermenstrueel bloedverlies blijft bij 50% van de vrouwen zonder nadere diagnose. Bijwerkingen van geneesmiddelen en hormonale anticonceptiva worden als oorzaak genoemd bij respectievelijk 20. pylorushypertrofie, verdikking van het maagklepje. Cookies . Om je een informatieve en prettige online ervaring te bieden, maken Dokterdokter.nl (onderdeel van solvo b.v.) en derden gebruik van verschillende soorten cookies

De oorzaak is vooralsnog onbekend. In principe heeft u dus dezelfde (kleine!) kans om weer een kind met pylorus-hypertrofie te krijgen, vooropgesteld dat het een jongetje wordt. Als u een meisje krijgt, is de kans nóg kleiner. Merit Tabbers. is kinderarts in het Emma Kinderziekenhuis (AMC Amsterdam) Als oorzaak voor het braken werd zowel de liesbreuk als een mogelijke pylorushypertrofie verworpen; aangenomen werd dat de urineweginfectie dit veroorzaakte. Het kind werd behandeld met antibiotica, wat werd gecombineerd met carentie en een infuus met de gebruikelijke elektrolytensuppletie Oorzaken van reflux. De meest voorkomende oorzaak van reflux is een nog onvoldoende ontwikkelde sluitspier tussen slokdarm en maag. Minder voorkomende oorzaken: voedselallergie(1,5 - 3%), verstopping, vernauwing of obstructie. Een voorbeeld is pylorushypertrofie, waarbij de baby aanhoudend braakt, soms projectielbraken (met kracht uitgestoten)

31 Ook uit de samengevoegde gegevens van het HARM-onderzoek (prospectieve casuscontrole, n = 714) en het IPCI-onderzoek (retrospectief cohort, n = 2238) blijkt dat trombocytenaggregatieremmers (TAR's) in absolute zin een belangrijke oorzaak waren van potentieel vermijdbare geneesmiddelgerelateerde gastro-intestinale bloedingen Reenders K, De Jongh TOH, Kleibeuker JH. Misselijkheid en braken. Huisarts Wet 2004;47(3):158-62. Indien iemand met de klacht misselijkheid en/of braken bij de huisarts komt, is de anamnese in combinatie met de leeftijd en de voorgeschiedenis meestal voldoende om een waarschijnlijkheidsdiagnose te stellen Een baby die aan pylorusstenose lijdt, moet na het voeden steeds overgeven. De oorzaak is omdat de maagportier te nauw is. Dit is gelukkig goed te verhelpen

Pylorushypertrofie bij uw kind Uw baby is opgenomen op verdenking van een pylorushypertrofie. Pylorus betekent maaguitgangs-spier en hypertrofie betekent, De oorzaak van het verdikken van deze spier is niet bekend. Wel komt het vaker voor bij jongens dan bij meisjes Pylorushypertrofie Ga naar: navigatie, zoeken Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht. Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts. PYLORUSHYPERTROFIE PYLORUSSTENOSE PYLORIC HYPERTROPHY PYLORIC STENOSIS INFANTILE HYPERTROPHIC PYLORIC STENOSIS PYLOROMYOTOMIE PYLOROMYOTOMY PYLOROPLASTY. Pylorusstenose of pylorushypertrofie is een aandoening die we zien bij kleine babys

Te nauwe maaguitgang bij zuigelingen (Pylorushypertrofie

Meest waarschijnlijke diagnose is koemelkallergie, dd pylorushypertrofie, gastro -oesofageale reflux (GOR), danwel metabool, echter niet passende anamnese voor GOR of pylorushypertrofie en niet passend lichamelijk onderzoek bij pylorushypertrofie of metabole aandoening. Denk aan chronische urineweginfectie als oorzaak voor spugen Pylorushypertrofie wordt ook wel pylorusstenose of hypertrofische pylorusstenose genoemd en is een maagaandoening die baby's treft. Bij deze aandoening is sprake van een verstoring van het maagledigingsproces door een vernauwing (stenose) van de maaguitgang, namelijk bij de overgang van de maag naar de twaalfvingerige darm De exacte oorzaak is onbekend, maar we vermoeden dat er meerdere dingen tegelijk een rol spelen, waaronder bepaalde genen. De kans dat jullie derde kindje pylorushypertrofie krijgt, is wat groter dan normaal (vanwege de genetische achtergrond) maar niet héél groot

10. Pylorushypertrofie. Pylorushypertrofie is een verdikking van de maaguitgang waardoor voeding niet meer kan passeren. Door deze maagobstructie gaan kinderen hevig braken en kunnen zij veel maagzuur en vocht verliezen. In de literatuur is omschreven dat baby's hierdoor indirect ademhalingsproblemen kunnen krijgen rondom de operatie vernauwing van de maaguitgang (pylorushypertrofie) Onderzoek. Aan de hand van de klachten en het lichamelijk onderzoek wordt de oorzaak van voedingsproblemen bij de meeste baby's duidelijk. Vaak zal de urine onderzocht worden op infecties. Bij een klein aantal kinderen is verder onderzoek nodig, bijvoorbeeld een echo van de buik. Behandelin

• Pylorushypertrofie: projectielbraken zonder diarree • Koemelk en soja allergie: positieve familieanamnese, recente wisseling moedermelk naar koemelk, atopische constitutie • Immunologische oorzaken: coeliakie, na recente introductie gluten geeft buikklachten en diarree • Bijwerking van medicatie, zoals antibiotic Hetzelfde geldt als het spugen een mechanische oorzaak lijkt te hebben (projectielbraken bij pylorushypertrofie). Naar een kinderdiëtist: indien aandacht voor de samenstelling van de voeding nodig is. Naar een prelogopedist: als extra aandacht voor de houding, het materiaal (fles, speen, lepel) en de manier van voeden bij chronisch spugen. Deze is vastgesteld bij mijn 21-jarige zoon in november 2012. Ontsteking en trombose/trombi aan de pancreas. Hij dronk af en toe eens een pintje, dus niet dagelijks en ook geen kommadrinken. Ik als mama ben op zoek naar andere oorzaken, vraag me af dat een stenose of pylorushypertrofie er iets mee te maken kan hebben

Pylorusstenose - Ziekten

Pylorushypertrofie Huisarts en Genetic

Pylorushypertrofie - Gezondhei

 1. 5. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak van dit ziektebeeld? Duodenumatresie b Pylorushypertrofie C Bijnierinsufficiëntie Bij kinderen, die exclusief borstvoeding krijgen, ontstaat in de eerste levensdagen relatief vaak een hyperbilirubinemie. 6. Deze hyperbilirubinemie kan men bestrijden door de kinderen -naast de borstvoeding- water te geven
 2. g van de zaadcel of eicel
 3. Pyloromyotomie Pylorushypertrofie 4 Neonatale ASARP 4 Oesofagusatresie 1-4 (afhankelijk van respiratoire afwijkingen) andere oorzaak) -Postoperatief hematoom (wervelkolom) -Draindysfunctie met gedaald bewustzijn -Draindysfunctie met manifeste intracraniële overdru
 4. Pylorushypertrofie bij pasgeborenen ICPC-2: D81; ICD-10: Q40.0. Pylorushypertrofie is een verdikking van de kringspier van de maag, leidend tot vernauwing van de maaguitgang. Daardoor ontstaat een maagledigingsstoornis die gepaard gaat met niet-gallig, krachtig braken (projectielbraken). Lees verder
 5. De oorzaak van het verdikken van deze spier is niet bekend. Het komt vier keer vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Maag Dunnedarm. 2. Welke klachten kan uw kind hebben? De klachten beginnen meestal rond de vierde tot de zesde week na de Patient folder pylorushypertrofie.indd.pd
 6. De beschreven casus lijkt zeer extreem en een uniek geval, maar dit is het jammer genoeg niet. Jaarlijks zien kinderchirurgen 10-25 kinderen met groen spugen en een ischemische darm door een volvulus, die het niet allemaal overleven (15-20%)

Het is moeilijk om een oorzaak te vinden voor 50% van de aangeboren afwijkingen. Maar deskundigen zijn er in geslaagd om een paar onderliggende factoren te identificeren. Sociaal-economische factoren, het milieu, demografie, genen, infecties en de voedingstoestand de van moeder kunnen er allemaal mee te maken hebben. Soorten aangeboren afwijkinge Het Smith-Lemli-Opitz syndroom (SLOS) als oorzaak voor geboortedefecten. Ook SLOS is een stoornis in de cholesterol biosynthese, maar deze veroorzaakt geen tekort aan Q10 omdat hier de fout pas op het eind van de cholesterol-synthese-route optreedt. In 1994 ontdekte men dat het gaat om een defect van het DHCR7 gen dat op 11q12.13 ligt Oorzaken van een koortsstuip. De koortsstuipen kunnen ontstaan of uitgelokt worden door snel oplopende koorts. De hoge koorts, waarbij doorgaans de stuipen optreden, kan vele oorzaken hebben. Onderzoek wijst uit dat de koorts bij kinderen met een koortsstuip meestal veroorzaakt wordt door een verkoudheid of een keel- of oorontsteking moet naar andere oorzaken worden ge-zocht. 3 125-241111 jongens, kan pylorushypertrofie een oor-zaak zijn van het spugen. De kringspier aan het einde van de maag is dan zo vernauwd, dat deze geen voeding meer doorlaat. De klachten zijn niet bij de geboorte aanwezig, maar ontstaan in de weken na de geboorte → Een te nauwe maaguitgang bij zuigelingen (pylorushypertrofie) Meestal ontstaat deze afplatting door een voorkeurshouding in rugligging, maar soms zijn er medische oorzaken. Daarom is het belangrijk om bij een opvallend afgeplat hoofd goed onderzoek te doen naar de ernst en de oorzaak van de asymmetrie,.

Oorzaak Risicofactoren Anamnese Lichamelijk onderzoek Aanvullend onderzoek D E O R A LO AO Leestekens Schema's = positief/ja/+ = negatief/nee/- Pylorushypertrofie 240 Invaginatie 241 Malrotatie 241 Volvulus 242 Peuterdiarree 243 Inflammatoire darmziekten (IBD) 244 Ziekte van Crohn 24 Schuilt er leven in de atmosfeer van onze helse buurplaneet Venus? De ontdekking van fosfine, wereldkundig gemaakt op 14 september 2020, liet ons geloven van wel. Ten onrechte, zo stelt een nieuw onderzoek. Het vermeende fosfinesignaal is in werkelijkheid afkomstig van zwaveldioxide. Farmabedrijf. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken leukemie Kanker van bloedvormende cellen. Kwaadaardige bloedziekte waarbij de weefsels van het beenmerg, de milt en de lymfeklieren worden overwoekerd door afwijkende witte bloedlichaampjes en daardoor de andere cellen, zoals rode bloedlichaampjes en bloedplaatjes verdringen Pylorushypertrofie leidt tot heftig braken (projectielbraken). Komt veel meer bij jongens dan. bij meisjes voor. Het kind is hongerig. Na voeding is de. maagperistaltiek van buitenaf zichtbaar! Verdikte pylorus is palpabel. rechts naast de navel. Diagnostiek: - op grond van klachten, inspectie en palpatie. - rontgencontrast onderzoek

Amsterdam UMC Locatie AMC - Pylorushypertrofie

Voor u gevonden Voedingsproblemen baby behandeling in de regio Monnickendam. Klik hier voor een overzicht van beste zorgaanbieders bij u in de regio Abdominale pijn & Enteritis Symptoomchecker: mogelijke oorzaken zijn Ileus. Bekijk nu de volledige lijst met mogelijke oorzaken en aandoeningen! Praat met onze Chatbot om uw zoekopdracht te verfijnen De oorzaak van een open been is een stoornis in de bloedvoorziening van het onderbeen. We kennen grofweg twee soorten van beenzweren: Die, waarbij de bloedaanvoer gestoord is. Pylorusstenose of pylorushypertrofie is een aandoening die we zien bij kleine baby`s vanaf 3 of 4 weken Enteritis & Maagziekte Symptoomchecker: mogelijke oorzaken zijn Infantiele gastro-enteritis. Bekijk nu de volledige lijst met mogelijke oorzaken en aandoeningen! Praat met onze Chatbot om uw zoekopdracht te verfijnen

14. De meest voorkomende oorzaak van een maagbloeding is: a. maligniteit van de maag b. ulcus ten gevolge van helicobacter pylori infectie c. ulcus ten gevolge van Aspirine /NSAID gebruik (NSAID non steroid anti-inflammatory drug oorzaken) Ook NSAID's kunnen oorzaak zijn (na 14 dagen NSAID slikken heeft 5% een ulcus) Stress ook een factor (afweer omlaag). Symptomen: hongerpijn is het meest typisch Diagnostiek: Zie diagnostiek bij UV Behandeling: Zie behandeling bij UV Bijzonderheden: Bijna alle peptische ulcers zijn benigne. UV kan maligne zijn dus is biopti

Video: Pylorushypertrofie - www

Pylorushypertrofie - Medicinf

Pylorushypertrofie •Behandeling: na rehydratie en correctie zuur-base evenwicht: •Pyloromyotomie, via supra-umbilicale incisie of laparoscopisch Differentiaal diagnose appendicitis acuta: cave extra-abdominale oorzaak Lymfadenitis mesenterialis Gastroenteritis, Enterocoliti De categorie Aangeboren afwijking biedt een overzicht van artikelen over aangeboren afwijkingen.: Hulpmiddelen: Alle categorieën - Toon bovenliggende categorieboom (png/svg) - Toon onderliggende categorieboom (png/svg) - Zoek artikelen met PetSca

Een te nauwe maaguitgang bij zuigelingen (pylorushypertrofie

pylorushypertrofie pyloromyotomie Tabel 1 Voorbeelden van diagnoses en operaties die niet uit te stellen zijn A&I ook een oorzaak zijn van huilen na de operatie. Het geven van een speen kan dan helpen, of het geven van een flesje in de nacht na de operatie als het kind niet misselijk is 10 Pylorushypertrofie (3) A B N . 5 BLOKTOETS STOFWISSELING 2 5O202 Universitair Medisch Centrum 3 juni 2011 Sint Radboud oorzaak van diarree in de derde wereld (2) L Q 2) Wat zijn frequente bevindingen bij een patiënt met bacteriële overgroei (4) A D J N 3 'Pylorusstenose is de meest voorkomende oorzaak van maagvernauwing in de eerste levensmaanden en de meest voorkomende aandoening waarvoor een operatie bij baby's nodig is,' voegt Krogh toe. Al is de behandeling van deze aandoening al meer dan 100 jaar bekend, de oorzaak is nog niet duidelijk Minder voorkomende oorzaken zijn voedselallergie (1,5 - 3%), verstopping, verminderende mobiliteit hoog in de nek, vernauwing of obstructie. Een voorbeeld is pylorushypertrofie, waarbij de baby aanhoudend braakt, soms projectielbraken (met kracht uitgestoten)

Pylorushypertrofie UZ

We zijn toen (zo ongerust als wat) naar spoed gegaan en na een nachtje onderzoeken en observatie, bleek ons zoontje aan pylorushypertrofie te lijden. Dat is het spiertje van zijn maag naar darmpjes dat veel te sterk ontwikkeld is, waardoor het eten niet doorkan en hij systematisch vermagerde. 's Anderendaags is hij geopereerd en sindsdien zijn de problemen gesmolten voor de zon De diagnose was snel gesteld Pylorushypertrofie. na een paar dagen infuus was hij zodanig hersteld dat hij geopereerd kon worden. Het herstel heeft al met al zo'n 10 weken geduurd. Het klachtenpatroon van jullie kind zou kunnen passen bij astma maar er zijn ook andere oorzaken mogelijk De titel klinkt misschien raar maar ik zoek mensen die hetzelfde hebben als ik namelijk 2 dingen: Pilerus Paspus, met ander Oorzaken van pseudopubertas praecox zijn congenitale bijnierhyperplasie, tumoren van de bijnier, testis of ovarium en het in aanraking komen met androgene of oestrogene stoffen. Diagnose Berust op een te grote of te geringe lichaamslengte ten opzichte van leeftijdgenoten (< −2 SDS en > 2 SDS) en eventueel ook buiten de target heigth range of afbuigende groeicurve Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem.Als je verder surft accepteer je onze cookies

Cookie voorkeuren instellen. Wij maken voor deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser wordt opgeslagen op het apparaat waar u de website op bekijkt Meestal zijn het maag-darmkanaal, de huid of de luchtwegen betrokken. Opzichzelfstaande luchtwegklachten hebben zelden een relatie met koemelkallergie. Omdat geen enkel symptoom specifiek is voor koemelkallergie, moet differentiaaldiagnostisch worden gedacht aan andere oorzaken voor de klachten, zoals voedingsfouten, virale infecties en dergelijke Pylorushypertrofie bij zuigelingen (IHPS) Na gebruik van azitromycine bij neonaten (behandeling tot 42 dagen oud), werd pylorushypertrofie bij zuigelingen gemeld. De voornaamste oorzaak van infectie van weke delen, Staphylococcus aureus, is dikwijls resistent tegen azitromycine Tot nu toe borstvoeding, wat dus goedging. U ziet een niet actieve baby met duidelijk verlaagd bewustzijn en dwangstand van de ogen naar rechts. De trekkingen zijn inmiddels gestopt. Lich Oz: pols 140/min, RR 60/40 mmHg, O2sat 97%, T 37,2. Overig oz geen bijz. a. Wat is meest waarschijnlijke oorzaak van deze neurologische problemen bij de. baby. b

 • Juwelier Averbode.
 • Gevalideerde vragenlijst betrokkenheid.
 • Soda ontsmetten wond hond.
 • Frutiger Bold.
 • 300 km/h naar m/s.
 • Afzuigsnelheid zuurkast.
 • Kleuren voor mannen.
 • Gender reveal rookbom.
 • Weer & Radar.
 • Longinhoud topsporter.
 • Spooky illusion ™ Halloween projector.
 • Windhoos Spijkenisse.
 • Leeft Wee Man nog.
 • Kissing Booth.
 • Top 100 mooiste gebouwen.
 • Kruising Berner Sennen Leonberger.
 • Keymusic gitaarstandaard.
 • Hoogopgaand klysma via stoma.
 • Spa jacuzzi.
 • EK schaatsen 2021.
 • Multivan keukenblok.
 • Best Lightroom presets.
 • Tours.
 • Dyson V10 Animal review.
 • Camping hippocampe eurocamp.
 • KOGA dealer Apeldoorn.
 • Wow 1.12 1 private servers.
 • Hout buigen met kokend water.
 • Velours Tapijt blauw.
 • Panasonic tv gaat niet aan rood lampje knippert.
 • Schroefhaak.
 • IKEA SKOGSTA Wandplank.
 • Office 365 kopen 2020.
 • Elfjes en feeën.
 • Zwemmen koud water gevaarlijk.
 • Hypodontie forum.
 • Monaco bier.
 • Aqua Mundo Limburg.
 • Voorwaarden adoptie China.
 • Donna suits boyfriend.
 • Rolex Day Date White Gold.