Home

Hoogopgaand klysma via stoma

15 Breng de zetpil met de punt naar voren in de stoma tot vinger ca 2 cm in de stoma is en trek vervolgens de vinger terug. Of: Breng het klysma in zover als mogelijk is. Knijp het klysma langzaam leeg en trek het klysma terug. 16 Dek na het toedienen van een klysma de stoma af met een gaasje om eventuele afscheiding op te vangen 09-06-2015 Toedienen hoogopgaand klysma: 1 (van 3) Volckaert 19-3-2016 Toedienen hoogopgaand klysma Omschrijving Gereedmaken klysma. Inbrengen van rectumcanule in de anus. Toedienen spoelvloeistof. Inhouden van de spoelvloeistof. Legen darm. Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling: arts Mag zelfstandig verricht worden door: 3 IG 4 Voor een hoog opgaand klysma wordt gebruikgemaakt van een rectumcanule; indien deze niet verkrijgbaar is kan gebruikgemaakt worden van een urinekatheter die (na bijknippen) op de tuit van het klysma wordt geplaatst. De patiënt dient op de linkerzij te liggen. Klysma's kunnen ook via een stoma worden toegediend Darmspoelen en hoogopgaand klysma: 1 (van 3) Darmspoelen en hoogopgaand klysma In specifieke situaties kan het nodig zijn de darmen te spoelen om deze geheel of gedeeltelijk vrij te maken van ontlasting. Door overvulling van de dikke darm ontstaat een reflex, waardoor de peristaltische bewegingen op gang komen. Dit zorgt voor het legen van de darm

Een klysma is het inbrengen van een medicinale vloeistof via de anus in de endeldarm. Een klysma wordt veelal toegediend om obstipatie op te heffen. Het kan ook zijn dat er voor een onderzoek een rectale laxans wordt toegediend om de darmen te reinigen. Het toedienen van een klysma is een risicovolle handeling onder de wet BIG Dit wordt meestal gedaan via een klysma of een hoog opgaand klysma. Dit is een flexibele katheter die in de anus ingebracht wordt, met daaraan een (knijp)zakje of een installatie die het inbrengen van de vloeistof controleert

Klysma toedienen, hoogopgaand. Deze film wordt u mede mogelijk gemaakt door: Hier uw banner! Nieuws Instructiefilms nu ook te bestellen. De op deze website getoonde instructiefilms zijn auteurs rechtelijk beschermd. Het maken van kopieën en verspreiden ervan naar andere sites is strafbaar Een klysma behandeling is pijnloos en leidt veelal tot opvallend goede resultaten. Het resultaat is dat de darmen worden schoongemaakt, maar ook kunnen de gemoedstoestand en andere lichamelijke klachten verbeteren. De klysma bestaat uit het inbrengen van zuiver water via de anus 04-11-2015 Toedienen medicijnen via colostoma : 1 (van 2) Oosterlengte 20-1-2016 Toedienen medicijnen via colostoma (AP) (observatielijst) ja nee + - 16 Dek na het toedienen van een klysma de stoma af met een gaasje om eventuele afscheiding op te vangen Stoma: spoelen colostoma met Irrimatic irrigatiepomp Stoma: spoelen slijmfistel of afvoerend deel dubbelloops stoma Stoma: toedienen klysma via colostoma Stoma: toedienen medicijnen via colostoma Stoma: toucheren ileo- of colostoma Stoma: verwisselen huidplaat en stomazakje ééndelig systee Hoogopgaand klysma Op advies van een arts kun je ook een Colex klysma of hoogopgaand klysma gebruiken. Dit is een klysma met een veel grotere inhoud (133 ml) waaraan een langere en buigzamer canule zit en de bedoeling heeft de gehele dikke darm schoon te spoelen wanneer er de verdenking bestaat dat hierin nog opgehoopte ontlasting zit die een doorloop van nieuwere ontlasting onmogelijk maakt

Deze lijst is gebaseerd op de KICK-protocollen van Vilans. Let op: Vilans geeft deze lijst al een tijd niet meer uit. De voorbehouden handelingen zijn natuurlijk in de wet BIG aangegeven. Deze lijst geeft hooguit een indicatie van wat als risicovol gezien kan worden, maar heeft verder geen zeggingskracht en wordt niet meer door Vilans [ Uitscheiding via een stoma en orgaanspoelingen Praktijksituaties In deze uitwerking moet de vaardigheid 'een hoogopgaand klysma toedienen' uitgewerkt worden aan de hand van de situatie van mevrouw Duchatinier. 6 Beschrijf precies wat het personeel moet doen om in de toekomst obstipatieklachten bi Is een stoma niet op het laatste gedeelte van de dikke darm aangelegd maar hogerop, dan heeft het geen zin om te spoelen en kan het zelfs schade aanrichten. Belangrijke zouten en mineralen kunnen hierbij verloren gaan. Alleen na overleg met en goedkeuring van een arts kunt u gaan spoelen

Wat is een Klysma. Een klysma (darmspoeling ) toedienen betekent dat je je darmen gaat reinigen. Het reinigen van je darmen gebeurt door het inbrengen van een vloeistof in de darmen (dikke darm) via de anus. Een klysma bestaat uit een slang en een reservoir met vloeistof (water) Klysma's en handmatige verwijdering Indien klysma's zijn aangewezen, met name bij een vol rectum, kan in eerste instantie een microklysma met natriumlaurylsulfoacetaat worden toegediend. Indien dit onvoldoende effect sorteert of bij een (dreigende) fecale impactie, is een natriumfosfaatklysma de eerste keuze, eventueel voorafgegaan door een klysma met natriumdocusaat Darmspoelen via stoma: 1 (van 3) Darmspoelen (irrigeren) via stoma Bij een colostoma is het mogelijk om de dikke darm schoon te spoelen met behulp van lauw water (irrigeren). Er moet sprake zijn van een eindstandige colostoma en het grootste deel van het colon dient intact te zijn. Irrigeren duurt ongeveer 1 uur per keer en dient dagelijks of om d Klysma's kunnen ook via een stoma worden toegediend. Overleg hierover zo nodig met een stomaverpleegkundige. In ernstige gevallen is handmatige verwijdering, eventueel na premedicatie met 10 ml lidocaïnegelei 1% rectaal of 7,5 mg midazolam subcutaan, o

Oncolin

 1. Spoelen en laxeren Op de volgende pagina's vind je informatie over het laxeren en spoelen van de darmen als je (nog) geen stoma hebt. Dit kun je doen als je last hebt van verstopping, of juist he
 2. Klysma toedienen, hoogopgaand Klysma toedienen, kant en klaar Lichaamsgewicht meten Lichaamslengte meten Lichaamstemperatuur opnemen Maagkatheter inbrengen Maagkatheter verwijderen Mediacatie toedienen, per inhalatie Medicatie toedienen, per os Medicatie toedienen, rectaal Medicatie toedienen, vaginaal Mondholte verzorgen Nagels van de hand.
 3. g hiervoor, maar betreft steeds het schoonspoelen van de darmen vanwege een detox, kuur, leverzuivering, bij diarree of verstopping of andere aandoeningen
 4. natriumfosfaat (rectaal) vergelijken met een ander geneesmiddel. Advies. Bij de medicamenteuze behandeling van functionele obstipatie gaat de voorkeur uit naar macrogol (met of zonder elektrolyten) of lactulose, vanwege de osmotische werking, de klinische ervaring en het gebruiksgemak. Bij onvoldoende effect komt een contactlaxans (bisacodyl of sennosiden A+B) in aanmerking
 5. e via veneus poortsysteem VH x x x Toedienen cytostaticum via een veneus poortsysteem mbv een CADD-1®-pomp (pomp wordt niet meer geleverd; opvolger is Cadd legacy 6400) VH x x
 6. Risicovolle handelingen zijn handelingen die onbekwaam en onzorgvuldig handelen vrijwel zeker tot gezondheidsschade zullen leiden. In artikel 36 van de Wet BIG worden 14 categorieën risicovolle handelingen aangemerkt als voorbehouden handelingen.Voorbehouden handelingen mogen beroepshalve slechts worden uitgevoerd door personen die een bepaalde titel dragen (zoals artsen)

Het toedienen van een klysma Verplegin

Een klysma (ook wel darmspoeling, klisteer of lavement) is het inbrengen van een vloeistof in de darmen via de anus (darmspoeling).Een klysma bestaat uit een slang die in de anus dient te worden ingebracht, met daaraan vast een (knijp)zak en/of een installatie die het inbrengen van de vloeistof controleert Darmspoelen via een Malone stoma. Een Malone stoma wordt aangelegd als er sprake is van een neurogene darmaandoening. Hierdoor is vaak het zenuwstelsel aangetast. Bij spoelen via een Malone stoma spoel je via een vloeistof die in je dikke darm wordt ingebracht met een spoelkatheter of button

Darmspoelen Kinderthuiszorg

Gezondheid verzorging. Betalen met iDeal. Nederlandse klantenservice Uitscheiding via een stoma en orgaanspoelingen Vaardigheden Toedienen van een hoogopgaand klysma 1 Wanneer kan het nodig zijn een hoopopgaand klysma toe te dienen? Voor een darmonderzoek, een darmoperatie of bij zeer ernstige obstipatie stoma Uitvoeren darmspoelen rectaal bij volwassene Bij darmspoelen rectaal wordt een hoeveelheid vloeistof via de anus in het rectum gebracht. De vloeistof kan worden ingebracht via een conus (darmspoelsysteem) of canule (hoogopgaand klysma). Wanneer het laatste gedeelte van de dikke darm schoon moet zijn, wordt ee

Instructivity Instructiefilms voor de Zor

Een klysma toedienen. Met een klysma breng je een vloeistof in in de dikke darm via een slangetje. Klysma's worden gebruikt om hevige constipatie tegen te gaan, om vloeistoffen in te brengen bij patiënten die geen vloeistoffen kunnen.. Bij darmspoelen rectaal wordt een hoeveelheid vloeistof via de anus in het rectum gebracht. De vloeistof kan worden ingebracht via een conus (darmspoelsysteem) of canule (hoog opgaand klysma). Wanneer het laatste gedeelte van de dikke darm schoon moet zijn, wordt een rectumcanule gebruikt om daarmee de vloeistof hoger in de darmen te kunnen brengen De stoma kan er in de eerste drie maanden na de operatie anders uit gaan zien. Vlak na de operatie is de stoma rood en gezwollen. Deze zwelling verdwijnt geleidelijk en de stoma wordt dan langzaam kleiner. Na ongeveer 3 maanden blijft de omvang van de stoma constant. De kleur van de stoma blijft rood. Aan elke operatie kleven risico's Stem op de kinder stoma app StoMakker en help de begeleiding van kinderen beter én leuker te maken. Het krijgen van een stoma is enorm ingrijpend, zeker voor een kind. De kinder stoma app StoMakker is genomineerd voor de 'Medische Inspirator Prijs'. Om de app écht goed te kunnen bouwen hebben we jouw stem nodig

Video: Instructie Klysma gebruik en veel gestelde vragen - Body

Stem op de kinder stoma app StoMakker en help de begeleiding van kinderen beter én leuker te maken.. Het krijgen van een stoma is enorm ingrijpend, zeker voor een kind. De kinder stoma app StoMakker is genomineerd voor de 'Medische Inspirator Prijs' U kunt dit verzoek digitaal invullen. Een overzicht met alle handelingen waarvoor we dit schriftelijk uitvoeringsverzoek nodig hebben, vindt u onderaan het digitale formulier aan de rechterkant van deze pagina. Wanneer u een nieuwe cliënt aanmeldt waarbij één of meer van deze handelingen uitgevoerd moet(en) worden, graag het uitvoeringsverzoek volledig ingevuld meesturen me Het toedienen van een klysma, hoog opgaand klysma, darmspoelen, klysma via stoma en rectumcanule als 'schoorsteentje' plaatsen, mag alleen worden uitgevoerd door de zorgprofessional die daartoe bevoegd en bekwaam is.Het gaat hier om vaardigheden die allen vallen onder de voorbehouden vaardigheden Mijn stoma is in totaal 6 keer afgesloten geweest. De eerste keer moest ik ook microlax gebruiken. ik wist niet hoe dat moest, uiteindelijk de huisartsenpost gebeld en kon gelijk langskomen. De arts vond het een risico om de klysma te gebruiken

Klysma gebruiken bij verstopping / obstipatie Mens en

Medicijnen, vitaminen & mineralen Medicijnen kun je het beste bewaren bij kamertemperatuur (niet warmer dan 25 °C). Bij voorkeur in een droge ruimte. Er zijn medicijnen die in de koelkast bewaar Archief Voorbehouden en risicovolle handelingen In de Nederlandse gezondheidszorg wordt onder andere via wet- en regelgeving de kwaliteit van de gezondheidszorg bewaakt. Twee van die wetten zijn de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wetten regelen de verantwoordelijkheden. De BIG rich

Overzicht van voorbehouden en risicovolle handelingen

Soms is het noodzakelijk zijn om nog eerder in de dunne darm een stoma aan te brengen. Doordat de ontlasting niet meer door de dikke darm gaat, wordt deze niet meer ingedikt. Omdat de stoma geen kringspier heeft, kan er op elk moment brijige tot dunne ontlasting via de stoma naar buiten komen. Dit wordt opgevangen in een (stoma)zakje Een stoma kan tijdelijk zijn. Het doel van een tijdelijk stoma is om de darm tijd te geven om te herstellen. Soms is een blijvend (definitief) stoma nodig. Er zijn 2 soorten stoma's van de darm mogelijk. Een colostoma (een stoma van de dikke darm) of een ileostoma (een stoma van de dunne darm). Een stoma heeft impact op je leven Hoogopgaand klysma De vloeistof die hiervoor gebruikt wordt, is water, NaCl-oplossing of glucose-oplossing. Er wordt rectaal 0,5 tot 2 liter vloeistof toegediend

Een hoogopgaand klysma is een vorm van een darmspoeling waarbij de dikke darm via de anus schoongespoeld wordt.. Het verschil met een 'gewoon' klysma is dat bij een hoogopgaand klysma aan de klysma een lange holle en buigzame slang bevestigd zit. Deze slang heet een rectumcanule Een zetpil en een klysma zijn medicijnen die worden gegeven via je billen. Een zetpil kan je misschien kennen van een paracetamol. Je hebt zetpillen in allemaal verschillende soorten en maten. De meeste zetpillen hebben een vette/gladde buitenlaag, zodat hij gemakkelijk in te brengen is Katheterisatie blaaskatheterisatie of blaasspoeling Zuurstof toedienen via kapje, neusbril of canule Voedingssondes maagsondes en sondevoeding Monitorbewaking in combinatie met verpleegtechnische handelingen Medicijnen toedienen via mond, injecteren, subcutaan infuus of anders Infuusbehandeling voor het toedienen van medicijnen, vocht of voeding Tracheacanulezorg uitzuigen, schoonmaken.

Spoelen van de stoma - UMC

De behandeling bestaat uit laxeermiddelen in combinatie met darmspoelen, of soms zelf een blijvend stoma. Overleg met je arts wat voor jou een passende behandelingsmogelijkheid is. Bij een klysma wordt vloeistof via de anus in de endeldarm gespoten. Deze vloeistof maakt de harde poep zachter Deze behandeling, veelal een hoogopgaand klysma genoemd, De patiënt wordt via een canule in de anus aangesloten op een irrigatiesysteem (zie afbeelding van de Colon Hydromat Comfort) met een pomp met glazen buizen. Er wordt door de behandelaar actief tot wel 20 liter water naar binnen en naar buiten gepompt Via een speciale zak met een slangetje eraan wordt er water (mogelijk met toevoegingen) via de anus in de dikke darm gebracht. Daardoor worden de aanwezige afvalstoffen en oude ontlasting losgeweekt van de darmwand. Er zijn verschillende behandelingsmethoden. Men onderscheidt 2 soorten klysma's: reinigende alleen met water of met voedende kruiden natriumdocusaat/ glycerol vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Bij de medicamenteuze behandeling van functionele obstipatie gaat de voorkeur uit naar macrogol (met of zonder elektrolyten) of lactulose, vanwege de osmotische werking, de klinische ervaring en het gebruiksgemak. Bij onvoldoende effect komt een contactlaxans (bisacodyl of sennosiden A+B) in aanmerking

Start studying Hoofdstuk 8 stomazorg. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Darmspoelen via de anus, ook rectaal darmspoelen genoemd, is een kunstmatige manier om het laatste stukje van de dikke darm (de endeldarm) en/of een deel van de dikke darm (het colon) te legen door een hoeveelheid lauw water in de darm in te brengen Klyx, klysma 25% natriumdocusaat en sorbitol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen Hoogopgaand klysma en Minuut (tijd) · Bekijk meer » Ontlasting Duivenpoep op de openbare weg Ontlasting of feces (Latijn: faeces) is de naam voor de onverteerde resten van het voedsel die met geregelde tussenpozen als uitwerpselen via de anus (aars) uit de darm naar de buitenwereld worden verwijderd (defecatie) In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op het toedienen hoogopgaand klysma en de aandachtspunten en complicaties die hierbij (kunnen) horen. Door het combineren van de theorie via e-learning en toetsing in de praktijk, beschikt de deelnemer na het volgen van deze module over de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten voor het uitvoeren van deze voorbehouden risicovolle en verpleegtechnische.

Hoe zelf thuis een klysma toedienen

Skill momenten 2020 Deze skill momenten zijn voor medewerkers van Breederzorg thuiszorg. De lessen vinden plaats van 14 uur tot 16 uur of in overleg op een ander tijdstip. Aanmelden bij praktijkopleider Marthe Lamers. Via marthe.lamers@breederzorg.nl Indien minder dan 5 aanmeldingen gaat het Skillen niet door. Datum Onderwerp Vaardighede Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie Is een stoma die aangelegd is aan de dikkedarm waarbij gedeelte dikke darm is weggenomen. een ileostoma hoogopgaand klysma. darmreiniging door het inbrengen van vloeistof die via een rectum canule wordt ingebracht. flexibele slag die via de neus wordt ingebracht tot in de maag en waardoor voeding word gegeven Hoogopgaand klysma. In deze e-learning wordt hoogopgaand klysma besproken. Na het doorlopen hiervan heb je kennis opgedaan van de anatomie en fysiologie van de spijsvertering. Daarna wordt besproken hoe je ontlastingsproblemen kan signaleren, welke preventieve maatregelen je kan treffen en op welke manier je ontlasting moet observeren Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met de beste notities voor alle studies aan de Roc Friese poor

Oncoline: Obstipatie : Klysma's en handmatige verwijderin

Tot €500 korting. Toegang to gratis online trainingen. Jouw persoonlijke omgevin klysma 133 ml. 3-6 jaar. ½ klysma 1 dd > 6 jaar. 1 klysma 1 dd ≥ 18 jaar. 1 klysma Natriumdocusaat/glycerol. 1 mg/ml docusaat, glycerol 85%, klysma 100 ml. 12 mg/g docusaat, glycerol 35%, tube 10 g. 1-6 jaar. 30 ml,eenmalig 6-12 jaar. 50 ml, eenmalig ≥ 12 jaar. 1 klysma of tube, eenmalig Natriumdocusaat/sorbitol, klysma 120 ml < 6 jaar. ½. Colex klysma is bestemd voor gebruik door volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar. Zonder medisch toezicht mag Colex klysma niet worden gebruikt bij kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar. Colex klysma mag niet worden toegediend aan kinderen die jonger zijn dan 3 jaar. Kinderen hebben hulp nodig bij het toedienen van dit middel

1) Darmspoeling beginners Wanneer je een darmspoeling thuis wilt gaan doen, zorg dan dat je voldoende tijd hebt vrijgemaakt en liefst ongestoord te werk kunt gaan. Een lekker muziekje, een warme badkamer en een ontspannen sfeer helpen je te ontspannen. Maak je niet druk over de werking van het klysma. De richtlijnen zijn bedoeld om je Breng de sleeve/ afvoerzak rondom stoma aan en laat deze in de toilet hangen Ontlucht de slang door het systeem aan of even open te zetten, zodat water in de slang stroomt en er geen lucht meer in de slang en het systeem zit. Breng de conus in de anus of via de bovenzijde van de afvoerzak in de stoma, zover tot er geen water meer langs lekt

Colex Klysma: 4: Importal drank/ poeder: 3: Denk er aan dat de ervaringen kunnen verschillen van persoon tot persoon en dat u voor medisch advies altijd contact. Op advies van een arts kun je ook een Colex klysma of hoogopgaand klysma gebruiken. Dit is een klysma met een veel grotere inhoud (133 ml) Een hoogopgaand klysma is een vorm van een darmspoeling waarbij de dikke darm via de anus schoongespoeld wordt. Het verschil met een 'gewoon' klysma is dat bij een. BECLOMETASON 3 mg/100 g klysma Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er - Ga op de linkerzij liggen, Handelingen waarvoor een Schriftelijke Opdracht tot Voorbehouden Handeling van arts (of Uitvoeringsverzoek tot Voorbehouden Handeling van arts) nodig is. Vilans april 2014 Protocollenoverzicht: 1 (van 14) Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Geprotocolleerde werkinstructies Overzichtlijst met Vilans KICK- protocollen1 2 3 Geprotocolleerde werkinstructies VH opdr. arts. Dit kan eventueel als hoogopgaand klysma worden gegeven waarbij een extra canule op de flacon wordt gezet zodat de vloeistof hoger ingebracht kan worden. Bij een darmspoeling wordt water gebruikt, al dan niet vermengd met een laxeermiddel, waarbij de inhoud afhankelijk van de situatie een paar honderd milliliter is of meer dan een liter Dit klysma is bedoeld voor darmspoeling / lavement. Deze duurzame stevige witte maatkan van 2 liter is de basis van dit klysma. Deze kwaliteitskan is goed te reinigen en kan zowel staan als hangen

Klysma Via Stoma - Vinden

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Geprotocolleerde werkinstructies Vilans 26-07-2010 Protocollenoverzicht: 4 (van 17) Lijst met handelingen en deskundigheidsniveaus 1 Geprotocolleerde werkinstructies 2 VH 3 R Overzicht Vilans KICK-protocollen Heelkunde en overige handelingen - compressietherapie Aantrekken armkous met hulpmiddel Aantrekken kousen met de Dressbuddy Aantrekken kousen met gesloten teenstuk me Toedienen medicijnen via colostoma/AP (klysma/zetpil) x. Dilateren stoma x. Toucheren stoma. Verwisselen huidplaat bij dubbelloops stoma. Heelkundige handelingen (overige) Darmspoelen rectaal / Toedienen van een hoogopgaand klysma VH x. Darmspoelen rectaal mbv Biotrol Iriflex VH x. Darmspoelen met Peristeen Anaal Irrigatie set VH Via de ene opening loopt ontlasting en via de andere opening, Een klysma kan de aandrang, die ontstaat door het aanmaken van darmslijm, verhelpen. Deze klysma zorgt er ook voor dat het stukje endeldarm schoon blijft en rondom de stoma en het vervangen van het stomazakje

 • Appeltaart met abrikozenconfituur.
 • Taurus korting.
 • Kreeftenstaart AH.
 • Euro kopiëren.
 • IPhone XR MediaMarkt.
 • Air France Nederland.
 • Monochroom licht.
 • Federaal België.
 • Leeft Wee Man nog.
 • Narwal Robotics kopen.
 • Prostaat medicijnen zonder recept.
 • Tesa Powerstrips large.
 • Zeevonk vandaag.
 • 28 weken zwanger tweeling.
 • New Year's Eve Times Square 2019.
 • The picture of Dorian Gray samenvatting.
 • 100 reasons why im in love with you.
 • Familiefoto Groningen.
 • Gootsteen zeef plastic.
 • Kant en klare traktaties Fortnite.
 • Koelkast Volvo FM.
 • Rocky 4.
 • Zelf vouwgordijnen maken.
 • Steekproefgrootte berekenen Excel.
 • Akshay Kumar son.
 • Platenspeler jaren '50.
 • Verklaar de naam Saoedi Arabië.
 • Nationale Hulpkas.
 • Bakker van Maanen Nieuw Vennep.
 • Best note app android 2019.
 • Meldingen berichtencentrum uitschakelen.
 • Ontstaan kinderopvang.
 • Roompot strandhuisjes Vlissingen.
 • WordPress open all images in lightbox.
 • CBS Reality TV guide.
 • Samsung S10 Plus abonnement vergelijken.
 • Rachel Renée Russell interview.
 • Eden Hooverphonic betekenis.
 • Tjall de Vaal.
 • Tand beweegt een beetje.